Làm việc tại Mỹ – Tìm hiểu visa làm việc tại Mỹ là gì?

Visa làm việc tại Mỹ thuộc diện visa không định cư và tùy vào tính chất của công việc và mục đích của việc lưu trú sẽ được cấp loại visa tương ứng. Làm việc tại Mỹ là ước muốn của khá nhiều công dân Việt, mong muốn được sống và làm việc tại một đất nước giàu mạnh và phát triển như Hoa Kỳ.
visa làm việc tại Mỹ, visalamviectaiMy

Các loại visa làm việc tại Mỹ

Visa làm việc tại Mỹ sẽ tùy theo từng loại hình công việc, đương đơn sẽ được cấp một trong những visa làm việc tại Mỹ phổ biến như sau:

  • Visa H-1B: dành cho đương đơn đến Mỹ làm công việc theo chuyên môn, điều kiện cần thiết của loại visa này là phải có bằng cử nhân (trở lên) thuộc chuyên ngành cụ thể mà đương đơn sẽ làm việc. Ngoài ra, chủ lao động cần nộp cho Bộ Lao Động một mẫu đơn về các điều khoản, điều kiện làm việc như  được đề cập trong hợp đồng lao động.
  • Visa H – 2A (nhân viên nông nghiệp thời vụ): dành cho đương đơn đến Mỹ làm các công việc lao động hoặc các dịch vụ nông nghiệp theo thời vụ trong thời gian ngắn hạn tạm thời. Để xin visa làm việc tại Mỹ, chủ lao động tại Mỹ (các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà sản xuất nông nghiệp) phải nộp đơn bảo lãnh I – 129 cho người lao động không định cư tại mỹ.
  • Visa H – 2B (nhân viên lành nghề và lao động phổ thông): dành cho đương đơn đến Mỹ làm các công việc thời vụ hoặc công việc thiếu nhân công lao động. Yêu cầu để được cấp loại visa này là chủ lao động phải có giấy chứng nhận của Bộ Lao động xác nhận về việc không hoặc thiếu nhân viên lao động Mỹ đáp ứng đủ điều kiện lao động cho công việc này và điều đó xem như cơ sở bảo lãnh cho bạn.

visa làm việc tại Mỹ, visalamviectaiMy

 

Các loại visa khác

  • Visa L – 1 (nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty): dành cho đương đơn là những nhà quản lý, lãnh đạo hoặc nhân viên có chuyên môn của công ty quốc tế được luân chuyển tạm thời đến văn phòng, chi nhánh hoặc công ty con của cùng một công ty được đặt tại Mỹ. Điều kiện để có visa L–1 là đương đơn phải làm việc bên ngoài nước Mỹ liên tục trong 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nhập cảnh Mỹ. Visa L -1 sẽ được cấp sau khi công ty/ chi nhánh, văn phòng tại Mỹ nhận được chấp thuận bảo lãnh của USCIS.
  • Visa L -2 (người phụ thuộc): dành cho vợ/chồng, con cái (dưới 21 tuổi, chưa kết hôn) đi cùng đương đơn có visa L hợp lệ chính. Vợ/chồng của đương đơn có thể xin giấy phép làm việc, sau khi nhập cảnh vào Mỹ bằng visa L – 2, họ gửi I – 765 và nộp lệ phí xét đơn visa để hoàn tất thủ tục, tuy nhiên con cái của đương đơn không được phép làm việc tại Mỹ.

Theo luật di trú Mỹ, nếu người nước ngoài muốn làm việc tạm thời tại Mỹ với tư cách không định cư phải xin visa tương ứng với từng loại hình công việc. Hầu hết các visa làm việc tại Mỹ trong thời gian ngắn hạn đều phải có sự bảo lãnh của tổ chức, dịch vụ, doanh nghiệp và được USCIS xem xét chấp thuận trước khi xin visa tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ. Cũng lưu ý rằng, sự chấp thuận bảo lãnh không đảm bảo rằng đương đơn sẽ được cấp visa, trong trường hợp không đủ điều kiện xin visa theo quy định.

Leave a Reply