Bảo lãnh đi Mỹ – điều kiện bảo lãnh theo diện thân nhân là cha mẹ

Bảo lãnh đi Mỹ nếu bạn là công dân thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và bạn muốn bảo lãnh cho cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ bạn phải đáp ứng được điều kiện và các thủ tục pháp lý của chính phủ Hoa Kỳ. Việc sum họp gia đình qua hình thức bảo lãnh đi Mỹ vẫn là một trong những nền tảng chính của hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ.

bảo lãnh đi Mỹ, baolanhdiMy

Bảo lãnh đi Mỹ – bảo lãnh cho cha mẹ

Bảo lãnh đi Mỹ cho cha mẹ để định cư tại Hoa Kỳ bắt buộc cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để tiếp tục cứu xét cho đến khi cha mẹ của bạn được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà cha mẹ bạn đang sống. Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 4 – 6 tháng.

GIẤY TỜ YÊU CẦU
· Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
· Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)
· Khai sinh của quý vị
· Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di Trú: $535

bảo lãnh đi Mỹ, baolanhdiMy

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH VÀ THỦ TỤC TẠI TRUNG TÂM CHIẾU KHÁNG QUỐC GIA (NVC)

Sau khi hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ bạn được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để cứu xét. Người bảo lãnh cần nộp bộ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của bạn và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH

Người bảo lãnh cho cha mẹ của bạn phải nộp bộ bảo trợ tài chánh để chứng minh đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn.

Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 3 đến 6 tháng.
Phí trả NVC: 88$ cho người bảo lãnh và $404 cho đương đơn

GIẤY TỜ YÊU CẦU CHO NGƯỜI BẢO LÃNH

· Bản sao thuế thu nhập gần nhất
· Bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh ( nếu làm chủ)
· Bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của bạn