Visa Mỹ L1 (mở chi nhánh)

Nền kinh tế tại Mỹ rất phát triển nên đất nước này luôn là điểm đến để đầu tư và lập nghiệp. Các doanh nghiệp khi muốn mở chi nhánh tại nước ngoài thì Mỹ luôn là lựa chọn hàng đầu. Bạn hoàn toàn có thể lấy visa Mỹ L1 để mở chi nhánh hoặc thành lập công ty con ở Mỹ với các điều kiện và thủ tục đơn giản dễ dàng.

Thành lập chi nhánh công ty với visa Mỹ L1

Nếu muốn thành lập chi nhanh hoặc công ty con tại Mỹ, bạn phải nộp đơn xin thành lập công ty tới bộ ngoại giao của tiểu bang. Mỗi bang có các luật khác nhau để điều chỉnh việc đăng ký chi nhánh, công ty con. Để mở chi nhánh tại Mỹ, công ty Việt Nam phải có đầy đủ:

  • Giấy tờ thành lập công ty tại Việt Nam.
  • Điều lệ công ty, danh sách cổ đông, sáng lập viên.
  • Giấy phép kinh doanh, hành nghề.
  • Các giấy tờ xác nhận hoạt động kinh doanh tốt, có hiệu quả.

Mức lệ phí từ 100USD đến 300USD, có thể có điều chỉnh riêng nhưng không vượt quá 500USD. Các doanh nghiệp tự nộp đơn cho các cơ quan chức năng Mỹ và hoàn chỉnh các giây tờ khi có yêu cầu bổ sung. Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp sẽ phải làm đơn xin visa Mỹ L1 để đưa giám đốc điều hành hay nhà quản lý sang Mỹ để làm việc.

Thủ tục xin visa Mỹ L1

Visa Mỹ L1 là diện visa không di dân cho phép một doanh nghiệp ở Mỹ đưa nhân viên điều hành hoặc giám đốc từ văn phòng hay chi nhánh nước ngoài sang làm việc tại chi nhánh, văn phòng, công ty con tại Mỹ. Hoặc với visa Mỹ L1 công ty nước ngoài có thể đưa nhà điều hành hay giám đốc tới Mỹ với mục đích thành lập chi nhánh, công ty. Quyền lợi đặc biệt của loại visa này chính là sau 1 năm làm việc, bạn có thể nộp đơn xin định cư dựa trên công việc đang làm.

Điều kiện để xin visa Mỹ L1:

  • Doanh nghiệp tại Mỹ phải có mối quan hệ đủ điều kiện với công ty nước ngoài.
  • Đang hoặc sẽ kinh doanh như doanh nghiệp ở Mỹ và ít nhất ở một nước khác.

Đối với người được tuyển dụng:

  • Làm việc cho công ty ở nước ngoài liên tục ít nhất 1 năm và visa Mỹ phải có thời hạn trong vòng 3 năm.
  • Đến Mỹ để làm việc với khả năng điều hành hoặc quản lý chi nhánh.

Thời gian chờ đợi để xét duyệt hồ sơ xin visa Mỹ L1 tùy vào thời điểm, thông thường mất khoảng từ 1 đến 2 tháng.

http://lamsaodimy.com/