Xin visa Mỹ L1A

Doanh nghiệp ở Mỹ có thể đưa một nhân viên điều hành hoặc giám đốc từ văn phòng công ty trực thuộc, hay chi nhánh ở nước ngoài sang Mỹ để làm việc bằng visa Mỹ L1A. Thủ tục xin visa Mỹ L1A tương đối đơn giản và mang lại nhiều quyền lợi hấp dẫn. Dưới đây là một số điều kiện dành cho doanh nghiệp và người được tuyển dụng khi muốn nộp đơn xin visa Mỹ L1A.

Điều kiện xin visa Mỹ L1A đối với doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp muốn xin visa Mỹ L1A để đưa người điều hành hoặc nhà quản lý từ các văn phòng, chi nhánh ở nước ngoài sang Mỹ để làm việc phải có đầy đủ các điều kiện như sau:

  • Doanh nghiệp phải có mối quan hệ đủ điều kiện với công ty ở nước ngoài. Các tổ chức đủ điều kiện gồm: công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, liên kết, tập thể.
  • Doanh nghiệp đang hoặc sẽ kinh doanh như một doanh nghiệp tại Mỹ và ít nhất ở một nước khác.

Điều kiện xin visa Mỹ L1A đối với người được tuyển dụng

Đối với người đươc tuyển dụng từ các văn phòng, chi nhánh, công ty con từ nước ngoài sang Mỹ để làm việc, cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Người được tuyển dụng đã làm việc cho công ty ở nước ngoài liên tục một năm.
  • Visa đến Mỹ phải có thời hạn trong vòng 3 năm.
  • Đến Mỹ để làm việc với khả năng điều hành hay quản lý chi nhánh có cùng doanh nghiệp hay tổ chức có điều kiện.

Quyền lợi đặc biệt nhất của visa Mỹ L1A chính là sau 1 năm làm việc tại Mỹ, bạn có thể nộp đơn xin định cư dựa vào công việc đang làm.

Phí nộp cho Sở Di trú khoảng $325 và thời gian chờ đợi để hồ sơ được chấp thuận khoảng tư 1 đến 2 tháng, tùy thời điểm. Các doanh nghiệp và người được tuyển dụng cần tìm hiểu kỹ các điều kiện và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để nhanh chóng được cấp visa Mỹ L1A

http://lamsaodimy.com/