Xin visa Mỹ làm việc (H1B)

Công ty tại Mỹ có thể tuyển dụng nhân sự nước ngoài tới Mỹ làm việc lên tới 6 năm bằng visa Mỹ làm việc H1B. Cá nhân không thể nộp đơn xin visa Mỹ làm việc H1B mà công ty tuyển dụng lao động phải nộp đơn xin nhập cảnh cho nhân viên được bảo lãnh. Để được chấp thuận visa Mỹ làm việc H1B, chủ doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Những tiêu chuẩn đánh giá khi xin visa Mỹ làm việc H1B

Công việc tại Mỹ phải là công việc chuyên môn, trình độ tối thiểu là Cử nhân, cao học hoặc tương đương. Các vị trí không yêu cầu bằng cấp cử nhân có thể thuộc công việc chuyên môn nếu vị trí đó quá phức tạp hay đặc biệt mà chỉ có duy nhất cá nhân nước ngoài với bằng cấp chuyên môn mới có thể đảm nhận.

Những công việc chuyên môn gồm: Kiến trúc sư, kỹ sư, giáo sư, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, nhà dinh dưỡng học, nhà vật lý học, y tá, chuyên gia máy tính, kế toán, luật sư, nhà xã hội học, nhà kinh tế học, thủ thư và những chuyên gia trong các lĩnh vực khác.

Nếu cá nhân không đáp ứng được yêu cầu về bằng cấp, vẫn có thể thay thế bằng kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo, qua đó cứ 3 năm kinh nghiệp được xem xét tương đương với 1 năm đào tạo Cao đẳng, đại học. Tuy nhiên một số ngành như luật sư, bác sĩ, kế toán, và nhiều ngành nghề khác phải có giấy phép hành nghề của tiểu bang mà họ dự định làm việc.

Visa Mỹ làm việc H1B

Có 2 yêu cầu chính mà chủ doanh nghiệp phải đáp ứng khi xin visa Mỹ làm việc H1B:

  • Doanh nghiệp phải có khả năng chi trả cho người lao động.
  • Công việc nên là một cam kết hợp đồng, doanh nghiệp thật sự cần lao động làm việc cho các vị trí công việc chuyên môn.

Số lượng visa Mỹ làm việc H1B mỗi năm luôn có mức giới hạn, số lượng tối đa hiện tại là 65.000 visa tính từ ngày 1/10 đến 30/9.

Visa Mỹ làm việc H1B cho phép vợ hoặc chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn của người lao động được đi cùng họ và sinh sống tại Mỹ.

http://lamsaodimy.com/