Định cư ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh Mỹ?

Khi muốn định cư Mỹ, thẻ xanh giúp người nước ngoài được hưởng các quyền lợi hấp dẫn khi sinh sống và làm việc tại Mỹ. Vậy định cư ở Mỹ bao lâu thì có thẻ xanh Mỹ?

Thẻ xanh Mỹ là gì?

Thẻ xanh là giấy chứng nhận thường trú hoặc nhập cư cho người nước ngoài và  chủ thẻ sẽ được hưởng các chế độ thường trú nhân tại Mỹ. Nó có màu xanh nên được gọi là thẻ xanh. Có 2 loại thẻ xanh là thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm ( thẻ xanh vĩnh viễn).

Thẻ xanh Mỹ 2 năm

Thẻ xanh 2 năm hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện thường được cấp cho những người định cư tại Mỹ theo diện vợ chồng hoặc nhà đầu tư EB-5. Đối với mỗi diện, người được cấp thẻ xanh phải đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng.

Thẻ xanh 2 năm dành cho người được bảo lãnh theo diện hôn nhân (đính hôn) hoặc vợ chồng phải đảm bảo 2 yêu cầu:

  • Tiếp tục duy trì hôn nhân, quan hệ vợ/ chồng với người bảo lãnh là công dân Mỹ.
  • Chủ thẻ xanh không được rời Mỹ quá 6 tháng/ năm.

Thẻ xanh Mỹ 2 năm dành cho các nhà đầu tư diện EB-5 phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tiền đầu tư phải từ 500.000USD đối với các vùng thất nghiệp cao, ít dân; từ 1.000.000USD đối với các vùng khác.
  • Phải tạo công ăn việc làm ít nhất cho 10 công dân Mỹ hoặc thường trú nhân tại Mỹ.
  • Chủ thẻ xanh không được rời Mỹ quá 6 tháng/ năm, hoặc phải xin phép nếu muổn rời Mỹ trên 6 tháng.

Thẻ xanh Mỹ 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn)

Thẻ xanh Mỹ 10 năm sẽ được cấp cho chủ thẻ sở hữu thẻ xanh 2 năm sau khi hết hạn hoặc được bảo lãnh bởi gia đình. Nếu chủ thẻ chưa vượt qua được kỳ thi nhập tịch Mỹ thì phải tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh 10 năm hết hạn và không được rời khỏi Mỹ quá 6 tháng/ năm.

Chủ thẻ xanh phải nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện trước 90 ngày sau khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, kèm theo các bằng chứng nếu định cư theo diện đầu tư EB-5.

http://lamsaodimy.com/