Làm sao đi Mỹ theo diện gia đình anh chị em của công dân Mỹ

Làm sao đi Mỹ định cư chính là câu hỏi của rất nhiều người mong muốn an cư tại Mỹ với cuộc sống hiện đại, nền văn minh tân tiến nhất thế giới. Một trong những giải pháp để nhập cư Mỹ chính là bảo lãnh theo diện gia đình, ngoài việc người bảo lãnh là cha mẹ, vợ chồng hay con cái thì còn có một diện ưu tiên khác chính là anh chị em. Nếu có thân nhân là anh chị em đang định cư tại Mỹ, bạn hoàn toàn có thể sang Mỹ định cư.

Làm sao đi mỹ theo diện gia đình anh chị em của công dân mỹ

Làm sao đi Mỹ theo diện gia đình anh chị em của công dân Mỹ

Bảo lãnh anh chị em sang Mỹ và những lưu ý

Mỹ chỉ cho phép người bảo lãnh là anh chị em ruột, không được chấp nhận đối với trường hợp anh chị em họ. Điều kiện của người bảo lãnh theo diện ưu tiên F4 bảo lãnh anh chị em là:

  • Công dân Mỹ trên 21 tuổi, thường trú nhân không thể bảo lãnh theo diện này.
  • Có quan hệ ruột thịt với người được bảo lãnh, hoặc cùng cha cùng mẹ, cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.

Ngoài những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu, người bảo lãnh cũng cần chứng minh được thu nhập để bảo trợ tài chính, đảm bảo anh chị em được bảo lãnh không trở thành gánh nặng của xã hội.

Tại sao bảo lãnh diện F4 chờ đợi lâu hơn?

Thực tế cho thấy có hơn một nửa danh sách hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ là theo diện F4 – công dân Mỹ đứng ra bảo lãnh cho anh chị em ruột. Tuy nhiên dù được Sở Di trú chấp thuận và phỏng vấn đậu visa, người được bảo lãnh vẫn phải mất ít nhất 13 năm theo lịch chiếu kháng mới có thể sang Mỹ. Thời gian lâu là do phải chờ đợi và tuân thủ theo trình tự các diện ưu tiên từ F1 tới F4.

Tất cả các hồ sơ bảo lãnh đều phải tuân thủ theo quy định của Luật di trú, không thể rút ngắn thời gian chờ đợi. Để không mất nhiều thời gian, người bảo lãnh cần tìm hiểu kỹ về các thủ tục và các giấy tờ cần thiết.