Gia hạn thẻ xanh Mỹ trong thời gian chờ đợi

Người được bảo lãnh sang Mỹ định cư theo diện vợ chồng hoặc đính hôn sau khi thẻ xanh Mỹ 2 năm hết hạn sẽ phải nộp đơn xin thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn. Các thủ tục nộp đơn khá đơn giản, thời gian chờ đợi nhanh chóng.

Tại sao chỉ là thẻ xanh Mỹ 2 năm?

Người kết hôn hoặc đính hôn với công dân Mỹ, sau khi tới Mỹ sẽ chỉ được cấp thẻ xanh 2 năm. Sở Di trú chỉ cấp thẻ xanh Mỹ 2 năm là để có thể xác định đây có phải là cuộc hôn nhân lâu dài và mối quan hệ vợ chồng thật sự hay không? Sau 2 năm, nếu đây là cuộc hôn nhân thật sự, chủ thẻ xanh sẽ phải nộp đơn xin thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

Các giấy tờ để nộp xin thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn gồm:

  • Mẫu đơn I-751
  • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
  • Bản sao thẻ xanh Mỹ 2 năm
  • Các bằng chứng, giấy tờ chứng minh mối quan hệ vợ chồng thật sự.

Nếu Sở Di trú xét duyệt đơn và các bằng chứng cho thấy đây là mối quan hệ hôn nhân thật sự, bạn sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn. Trong trường hợp đây là cuộc hôn nhân giả mạo, ngoài việc không được cấp thẻ xanh vĩnh viễn, người được bảo lãnh còn bị trục xuất khỏi nước Mỹ.

Gia hạn thẻ xanh Mỹ trong thời gian chờ đợi

Sau khi Sở Di trú nhận được đơn nộp của bạn xin chuyển đổi thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn, họ sẽ gửi cho bạn biên nhận thông báo. Giấy biên nhận này sẽ được gửi trong vòng 30-45 ngày sau khi đơn được nộp.

Giấy biên nhận này có giá trị gia hạn thẻ xanh 1 năm trong thời gian hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn được Sở Di trú chấp thuận. Với giấy gia hạn này, bạn có thể dùng chung với thẻ xanh cũ như một thẻ xanh hợp lệ để đi du lịch, làm việc hoặc sử dụng trong các mục đích pháp lý khác.